Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn làm việc với tỉnh Sóc Trăng

.

Thực hiện kết quả giải quyết KN,TC đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh, thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCP, Tổ Công tác của TTCP đã kiểm tra, rà soát trên địa bàn tỉnh có 15 vụ việc tồn đọng, phức tạp. Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết 15/15 vụ việc.

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản về việc thực hiện Chỉ thị. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng thanh tra kiểm tra nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp.

Cũng tại buổi làm việc, UBND tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC do TTCP xây dựng. Theo đó, thực hiện Công văn 282/TTCP-TTTT của TTCP, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các sở, ngành, huyện, thị, thành phố triển khai sử dụng. Từ ngày 10/5/2018 chính thức nhập dữ liệu vào hệ thống đối với những hồ sơ vụ việc phát sinh ở cấp tỉnh và huyện.

Về công tác thanh tra, toàn tỉnh đã triển khai 28 cuộc thanh tra. Kết thúc thanh tra trực tiếp tại 15 đơn vị và công bố 13 kết luận. Qua thanh tra kiến nghiện thu hồi cho ngân sách Nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng và 45.225m2 đất. Đã thu hồi 1,4 tỷ đồng đạt 78%. Kiến nghị xử lý hành chính đối với 05 tập thể và 39 cá nhân sai phạm.

Các sở, ngành của tỉnh đã tiến hành 589 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, với 2.581 đối tượng. Qua thanh tra đã phát hiện 249 tổ chức và cá nhân có vi phạm. Các đoàn thanh tra, kiểm tra ban hành 249 quyết định xử phạt với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, xử lý tài sản vi phạm với số tiền 25,84 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn đánh giá cao những kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt công tác, đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian qua.

Đối với công tác thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn yêu cầu, Thanh tra tỉnh tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc xác định rõ mục tiêu, mục đích từng cuộc thanh tra; quan tâm thực hiện việc sử dụng phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KN,TC. Bên cạnh đó, các sở, ngành, huyện, thị, thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, chia sẻ thông tin trong giải quyết các vụ việc KN,TC trên địa bàn tỉnh để công tác này đạt hiệu quả hơn nữa.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn ghi nhận để xem xét tháo gỡ, giải quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu đề nghị TTCP tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới.

Bày tỏ rõ quyết tâm chính trị của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu khẳng định sẽ chỉ đạo hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ của TTCP về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC gắn với nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng./.

L.Loan Nguồn: tinmoi24.vn